Druki dla kół łowieckich

  Druki do pobrania

pliki są w formacie worda (doc) lub PDF

                            1.  Arkusz oceny prawidłowości odstrzału obowiązuje od 1 stycznia 2015r .              symbole wg sys PZŁ

                            2.  Arkusz inwentaryzacji zwierzyny        format PDF

                            3.  ŁOW 1 - druk           format PDF

                            4.  Instrukacja  w sprawie sporządzania  ŁOW-1 wersja 2013       format PDF

                            5.  Roczny plan łowiecki - wersja 2015         

                            6.  Załącznik do ŁOW       format PDF

                            7.  Wniosek o nadanie odznaczenia dla koła  format PDF       do wypełnienia DOC 

                            8.  Wniosek o nadanie odznaczenia dla członka koła format PDF      do wypełnienia DOC

                            9. Wniosek o nadanie MEDALU ZA ZASŁUGI DLA ŁOWIECTWA ZIEMI SZCZECIŃSKIEJ 

                          10. Wniosek o nadanie Odznaki za Zasługi dla Łowiectwa  dla osób i instytucji spoza PZŁ 

                          11. Oferta - Zlecenie sprzedaży polowania cudzoziemcom za pośrednictwem ZO PZŁ  str.1    str.2 

                          12. Informacja kwartalna z pozyskania zwierzyny grubej 

                          13. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI) z dnia 29 grudnia 2006 r.
                              w  sprawie przeprowadzania szkolenia myśliwych (Dz. U. z dnia 12 stycznia 2007 r.)  
format PDF

                          14. Wniosek o przyjęcie na staż kandydacki  i oświadczenie dot. ubezpieczenia  format PDF
  

                          15. Instrukcja pomocnicza do wypełnienia wniosku o nadanie odznaczenia łowieckiego  format PDF

                          16. Karta ewidencji myśliwego format PDF

                          17. Sprawozdanie z polowania zbiorowego i rozliczenie kosztów polowania (druk dwustronny) format PDF    format DOC

                          18. Załącznik do sprawozdania z polowania zbiorowego -  lista naganki i pomocników format PDF   format DOC

                          19. Protokół z czynności gospodarczych format PDF   format DOC  format DOC

                          20. Deklaracja przystąpienia KŁ do ubezpieczenia OC (TU Allianz)  do wypełnienia  DOC  format DOC

                          21. Sprawozdanie z treningu strzeleckiego w Kole Łowieckim    format DOC format DOC   format PDF

                          22. Wyliczenie rentowności polowania dewizowego    format DOC format DOC      format PDF 

                          23. Wzory uchwał Zarządu Koła i Walnego Zgromadzenia członków   format DOC format DOC 

                          24. Wniosek o zmianę rocznego planu łowieckiego   format DOC format DOC   format PDF 

                          25. Wzór uchwały WZ o powołaniu delegatów na OZD PZŁ  format DOC c

                          26. Wniosek o przystąpienie do egzaminu łowieckiego, oraz zaświadczenie-opinia o odbytym stażu  format PDF

                          27. Deklaracja członkowska do Koła Łowieckiego  format PDF 

                          28. Deklaracja członkowska do Polskiego Związku Łowieckiego (osoby fizycznej)  format PDF  

                          29. Pismo Głównego Lekarza Weterynarii dot.  postępowania z pozyskaną zwierzyną przez  dzierżawców obw.

                            pismo           załącznik 1,2        format PDF

                         30. Zgłoszenie psa do konkursu   pobierzformat DOC       oraz   deklaracja uczestnika  pobierzformat DOC 

 

 

 

 

 

             UBEZPIECZENIA

             FORMULARZ ZGŁOSZENIA SZKODY Z TYTUŁU OC MYŚLIWEGO      format DOC format DOC      format PDF 
             Grupowej umowy ubezpieczenia PZŁ       
             FORMULARZ ZGŁOSZENIA SZKODY Z TYTUŁU NNW MYŚLIWEGO  format DOC format DOC      format PDF                                               

 

                           Materiały dot. ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej kół łowieckich:

                          1. Informacja  PDF

                          2. Procedury szacowania szkód  PDF  

                          3. Deklaracja przystąpienia do ubezpieczenia   PDF       DOC format DOC

                          

                       Ubezpieczenie kół łowieckich - (prezentacja w formacie pdf) - zobacz

 

[Do góry]