Myśliwi odznaczeni w okręgu szczecińskim PZŁ 
 

Odznaczeniami Polskiego Związku Łowieckiego w okręgu szczecińskim odznaczono 
1946  myśliwych 

 


Odznaczenia  przyznane myśliwym w okręgu szczecińskim PZŁ
 
41 myśliwych 252 myśliwych 749 myśliwych 1932 myśliwych 16 myśliwych
         

 zobacz szczegółowy, imienny wykaz odznaczeń  1946 myśliwych - stan na 31.12.2015

Wykaz myśliwych odznaczonych przez PZŁ (format PDF

 

 

 

 


 
  Komisja Odznaczeń Łowieckich - stan na  31.12.2015 [Do góry]