Myśliwi odznaczeni w okręgu szczecińskim PZŁ 
 

Odznaczeniami Polskiego Związku Łowieckiego w okręgu szczecińskim odznaczono 
1919  myśliwych 

 


Odznaczenia  przyznane myśliwym w okręgu szczecińskim PZŁ
 
40 myśliwych 240 myśliwych 731 myśliwych 1899 myśliwych 16 myśliwych
         

 zobacz szczegółowy, imienny wykaz odznaczeń  1919 myśliwych - stan na 31.12.2014

Wykaz myśliwych odznaczonych przez PZŁ (format PDF

 

 

 

 


 
  Komisja Odznaczeń Łowieckich - stan na  31.12.2014 [Do góry]